Amerika Vizesi

Amerika Büyükelçilik, Amerika vizesi
Amerika Vizesi Hakkında


Mart 2016 bakımından, de olduğu gibi vize almak için Amerika Birleşik Devletleri'ne vize başvurusu yapacak olan +14 yaş üstü tüm Türk yurttaşlarının vize mülakatına gelmeleri ve parmak izi vermeleri zorunludur. +14 yaş altında ki fertlerin müracaatları ise yalnızca ebeveynleri tarafından yapılması gereklidir. Önceden vize için parmak izi vermiş olan yolcuların tamamı ise her müracaatta bir sefer daha parmak izi vereceklerini ve sözlü olarak mülakata gireceklerini bilmelidirler.

Amerika Büyükelçiliği’ne vize için müracaatda bulunacak kişiler, “Amerika Göçmen  Olmayan Vize” statüsünde müracaat yapılması gereklidir.
Amerikan Büyükelçiliği vizesi başvuruları Online Doldurulmuş Ds 160 Formları ile birlikte, Amerika vize buluşma sistemi olan web adresine girip, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ vizesi mülakat randevusunu alabilirler. Bu internet sitesindeki adımları izleyerek kredi kartı bilgilerinizi girerek size uygun olan tarihi ve saati seçtikten sonra onay verin, bu sitede en son bir onay sayfası çıkar. Bu sayfanın çıktısını alıp mülakatta götürmeniz şart olan evrakları bitirip mülakat randevu günü Ds 160 formu ile beraber vize randevusuna gelmeleri gerekmektedir. Bütün Amerika muhacir olmayan vize müracaat sahipleri (yaşları ne olursa olsun) Amerika DS-160 Göçmen Olmayan Vize Müracaat Formunu doldurmakla yükümlüdür.
Randevu  sistemi Dil Okulları Sömestr ve Bayram dönemleri de dikkat alındığından, vize başvurusu yapacak olan tüm yolcularının, yolcu tarihlerine en az 30 gün kala danışmaları önerilmektedir.Zira tüm işlemler bitirdikten sonra vize mürcaatı yapacak olan tüm yolcuların buluşma alacakları en yakın Amerika vize randevu tarihi 7 / 10 iş günü sonrası olacaktır.
Amerika vize müracaatları yalnızca AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluklarından yapılabilmektedir. Bu seçeneklerin haricinde Adana ve İzmir şehirlerinde Amerikan yurttaşları için Fahri Konsolosluklar bulunsa da bu şehirlerde vize başvurusu yapılamamaktadır.


Vize başvurularında bölge ayrımı bulunmamaktadır. Ve hem de isteğe bağlı olarak İstanbul'da ikamet eden yolcular Ankara Amerika Büyükelçiliği'nden ve aynı şekilde Ankara da ikamet eden yolcular ise İstanbul Konsolosluğu'ndan Amerika vize başvurusu yapabilmektedirler. Ancak ilk müracaatını örnek olarak Ankara Amerika Büyükelçiliği'nden yapmış olan bir yolcu, vize reddi alması vaziyetinde ikinci vize başvurununu diğer şehirdeki Konsolosluk'tan yapması 1 sene müddet geçmeden . Vize reddi almış yolcuların kısa müddet içerisinde yapacakları başvuruları ilk müracaat yaptıkları şehirden gerçekleştirmeleri mecburidir. Ve müracaat bölgesini seçerken Ds 160 formunun ilk bölümünde yer alan müracaat bölgesini seçiniz bölümündeki Ankara ve İstanbul seçeneklerini bu bölümden bulabilirler. Ds 160 formunda bu bölge seçimi yanlış yapılmış ise Randevuya gidecek olan yolcuların müracaatları netlikle kabul edilmemektedir.

Amerika Vize Kategorileri
Amerika Turistik, Ticari ve Transit Vize
B-1/B-2 Turistik veya Ticari Emelli Ziyareti Vizesi
Tatil emelli veya aile ziyaretinde bulunmak; mesleksel toplantı kısa müddetli dil okulu, çocuklar için yaz kampı ve konferanslara katılmak emeliyle Amerika’ya gitmek isteyen kişilerin müracaat yapması şart olan muhacir olmayan vize türüdür.
• B-1 Ticari Emelli Ziyaretçi Vizesi
Mesleki toplantı, fuar ve konferanslara katılmak emeliyle Amerika’ya gitmek isteyen kişilerin başvuru yapması gereken göçmen olmayan vize türüdür.
• B-1 Ev Hizmetleri Ziyaretçi Vizesi
• B-2 Tedavi Amaçlı Vizesi
Tıbbi rehabilitasyon emeliyle Amerika’ya gitmek isteyen kişilerin başvuru yapması gereken göçmen olmayan vize türüdür.
• C Transit Vizesi
Uçak veya Gemiye katılmak için Amerika'ya gelen mürettebat azası, Amerika dışında iki ülke arasında yolcunun bir parçası olarak Amerika'ya irtibatlı yolcu edenler için başvuru yapması gereken göçmen olmayan vize türüdür.
• D, C1/D Mürettebat Vizesi
Gemilerde veyahut Amerika'daki beynelmilel havayollarında çalışan kişilere yönelik göçmen olmayan vize türüdür.
• E1/E2 Yatırımcı Vizesi
Ticari Anlaşmalı Tüccar veya Yatırımcı vizesi, Amerika ile ticaret ve sefer anlaşması olan bir ülkenin yurttaşı olan ve temel olarak Amerika ile anlaşma yaptığı ülke arasında hizmet veya teknoloji ticareti de dahil olmak üzere ehemmiyetli bir ticaret yapmak ya da yatırım yaptığı bir kuruluşun faaliyetlerini geliştirmek, yönetmek veya ehemmiyetli miktarda anapara yatırımı yapmak için Amerika'ya Gitmek isteyen kişilerin müracaat yapması şart olan muhacir olmayan vize türüdür.
• E3 Avustralya Özel İşçi Vizesi
İhtisas gerektiren bir işte geçici olarak çalışmak için Amerika'ya giden Avustralya yurttaşları için geçerli bir muhacir olmayan vize türüdür.
• I Gazeteci Vizesi
Muhabir, film ekipleri, editörler ve benzeri meslekler gibi, mesleklerini yapmak için Amerika'ya gelen "yabancı medya temsilcilerine" yönelik muhacir olmayan vize türüdür. Gazeteci vizesine hak kazanmak için, faaliyetin bilgi sağlamak için vazgeçilmez olması gerekir ve çoğunlukla haber toplama veya aktüel olaylarla muhabirlik yapma. Spor etkinlikleri konusunda haber yapmak için Amerika'ya gidilmesi için Gazeteci vizesi uygundur.


Amerika Öğrenci ve Değişim Programı Vizesi
F1,F2 Talebe Vizeleri
Amerika’da akademik eğitim veya uzun müddetli dil eğitim almayı amaçlayan talebelere yönelik muhacir olmayan vize türüdür.
J1,J2 Değişim Programı Vizeleri
Amerika'daki değişim programlarına katılımları onaylanan kişilere yönelik muhacir olmayan vize türüdür.
M1,M2 Mesleksel Eğitim Vizeleri
Amerika’da mesleksel veya akademik olmayan eğitim veya dil eğitimi almak için Amerika’ya gidecek kişilere yönelik muhacir olmayan vize türüdür.


Amerika Kısa Müddetli Çalışma Vizesi
H1-B, H2-A, H2-B, H3 Geçici Çalışma Vizeleri
• L Şirket İçi Transfer Vizeleri
• O Fevkalade Kabiliyet ve Başarıya Sahip Fertler
• P Atletler, Eğlence Grupları ve Oyuncular


Diğer Vizeleri
K Nişanlı Vizesi
• Q1 Beynelmilel Kültürel Değişim Programı
• R Din Görevlileri
• T İnsan Ticareti Mağduru Vizesi
• U Suç Faaliyeti Mağduru Vizesi
• TN/TD NAFTA Vizeleri
• Diplomatik ve Resmi Vizeler


Amerika DS-160 Formu
Göçmen olmayan Amerika vizesi için Amerika Konsolosluğu’na veya Büyükelçiliği’ne müracaat yapan tüm müracaat sahiplerinin, Amerika DS-160 Müracaat Formu’nu eksiksiz ve doğru bir şekilde İngilizce olarak doldurması ve vize randevusundan en geç 3 iş günü önce internet üzerinden online form doldurma işleminin bitmiş olması gerekmektedir. Bu uyum şartlarını bitirememiş kişilerin, Amerika Konsolosluğu/Büyükelçiliği’ne vize müracaatları kabul edilmemektedir. Amerika vize müracaat sahipleri, bu ve benzeri vaziyetler karşısında müracaat işlemleri için yeni bir buluşma almaları gerekecektir.

Amerika DS-160 Formunun doldurulması esnasında, dijital resim yüklenmesi de gerekmektedir. Amerika vize başvuru işlemleri için kullanılacak fotoğrafların boyut ve muhteva itibariyle belli kriterlere sahip olması gerekmektedir. Amerika Konsolosluğu tarafından belirlenmiş kriterlere uygunluk göstermeyen fotoğrafların Konsolosluk vize sistemine yüklenmesi, vize başvuru işlem müddetinin uzamasına neden olacaktır. Amerika vizesi için kullanılacak fotoğrafın, başvuru sahibinin son aktüel halini görüntülemesi yerine son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekir. Şayet eski vizelerde kullanılmış ise; yeni bir resim yüklenmesi mecburidir. 
Müracaat formunun doldurulması esnasında, formun bir kopyasının sabit diske kaydedilmesi ve formun doldurulmasının her evresinde kaydetme işleminin tekrarlanması çok ehemmiyetlidir. Formun doldurulması esnasında 20 dakikadan fazla işlem durdurulursa, seans kendini kapatacaktır. Bütün bilgiler silinmiş olacaktır.
Amerika vizesi için Formun doğru, net ve açık cevaplarla doldurulmaması, vize türünün seçilmemesi ve bir takım suallerin boş ve uygulanamaz şekilde doldurulması; Amerika Konsolosluğu yetkililerinin vize müzakeresi sırasında başvuruyu reddetmesine kapı aralamaktadır.
Amerika Konsolosluğu’na vize başvurusu yapacak kişilerin, DS-160 formunu doldurmalarının hemen peşinden formu sistem üzerinden Konsolosluğa göndermeleri, başvurunun yapıldığı mananını taşır.

ÖNEMLİ NOT: DS-160 formu üzerinde rastgele bir farklık, sadece formun elektronik olarak imza atmadan ve Konsolosluğa gönderilmesinden önce yapılabilmektedir. “imza at” ve “gönder” seçeneğine tıklanmadan önce girilen tüm bilgilerin doğru olduğundan emin olun. DS-160 formunun en son mertebesinde yer alan “Sign Application” (Formu İmza atın) butonuna basarak elektronik imza atılır. İmza atmaması vaziyetinde, müracaat sonuçlandırılmamış sayılmaktadır.


Amerika DS-160 Formu Resim Özellikleri
Amerika DS-160 formuna yüklenmesi şart olan resimde başın, saçın üst tarafından boyna kadar olan bütün bölüm görünmelidir. Uygun bir resimde başın boyu 25-35 mm olmalı veyahut resmin % 50-70’lik bölümünü kaplamalıdır. Başın duruşu resim kalitesi için ehemmiyetlidir. Yüzün tamamının görünmesi için resim çerçevesini vasatili, yüzün tamamı kameraya dönük, gözlüksüz ve gözlerin açık olması gerekmektedir. Resmin arka tasarısı desensiz ve beyaz olmalıdır. Renkli resim zorunludur. Dine sebepler haricinde başı örten şapka, bere gibi aksesuarlar kullanılmamalı, yüz hatlarının tamamı başörtüsü tarafından gölgelenmeyecek şekilde görünür olmalıdır.
Amerika DS-160 Formu için kullanılacak resmin ölçüsü 5x5 santimetre boyutlarında ve kare şeklinde, resmin çözünürlüğü en düşük 600x600 piksel- en yüksek 1200x1200 piksel olmalıdır. Amerika Konsolosluğundan Buluşma Alımı Vize başvurusu için

Amerika Konsolosluğundan Randevu Alımı
Amerika vize randevu alımının öncesinde kesinlikle Amerika Konsolosluğu resmi web sitesinde bulunan DS-160 Göçmen Olmayan Vize Müracaat Formu’nun doldurulmasını istemektedir. Online DS-160 Formu, Amerika Konsolosluğu’na vize işlem müracaatı yapabilmek için resmi internet sitesi üzerinden doldurulması gerekecektir. Amerika DS-160 Formunun doğru ve eksiksiz olarak doldurulma işlemi sonlanmasının hemen peşinden barkodlu onay sayfasının çıktısının alınması gerekmektedir.
Amerika Konsolosluğu’na vize başvuru işlemlerinin ilk bölümünü bitirebilmek için vize müracaat sahiplerinin Konsolosluk resmi web adresindeki bilgiler doğrultusunda Amerika vize randevusu almaları gereklidir. Internet ulaşımına erişmenin olası olmadığı vaziyetlerde hafta içi Pazartesi-Cuma arası Saat:07:00-19:00 arası, Vize Bilgi Servisi’ni arayarak, telefonla buluşma alınabilmektedir.
Amerika Konsolosluğunun vize randevusu alınan web adresinin ziyaret edilmesi esnasında sayfanın sağ üst köşesinde bulunan “Hesap Oluştur” bölümüne girerek, müracaat sahibinin pasaport numarası, doğum tarihi ve tebaası konusunda bilgilerle, kişiye özel hesap oluşturması istenmektedir. Amerika yolcu emeline uygun vize türü seçilerek, kimlik bilgileri bölümüne müracaat sahibinin nüfus cüzdan bilgileri girilir. Pasaportun teslim edilmesinin istendiği PTT şubesi seçilir. Amerika Vize müracaat fiyatıni ödeme şekli işaretlenerek, Amerika vize randevusu için tarih ve saat seçeneklerine erişilir. Müracaat sahibine uygun bir buluşma tarihi onaylanması ile işlem bitirmiş olur.

Öenmli Not: Amerika Konsolosluğu yetkilileri ile vize mülakat randevusu için Amerika Konsolosluğuna/Büyükelçiliğine gelirken, yolcu sebebine uygun evrakların hazır bulunması mecburidir.
Müracaat sahipleri vize müzakeresi için geldiklerinde, barkodlu onay sayfasını da yanlarında getirmeyi unutmamalıdırlar.


Amerika Konsolosluğunda Vize Mülakatı
Amerika Konsolosluğu vize randevu günü, müracaat sahibi ile Amerika vize mülakatını Türkçe ve İngilizce olarak yapmaktadır. Amerika Konsolosluğu yetkilileri, Amerika vize mülakatı öncesinde müracaat sahibinin parmak desturu almaktadır. Amerika vize mülakatı esnasında parmak izinin alınması, DS-160 formundaki tüm suallere doğru cevapladığını ve mülakat esnasında da doğruları söyleyeceğine konusunda verilen bir tasdik manası taşımaktadır. Amerika vizesi işlemleri için müracaat sahiplerinin Amerika Konsolosluğu ve Büyükelçiliği’nin resmi tatillerini ve ulusal bayramlarını göz önünde bulundurmaları, yolcuya konusunda doğabilecek vize gecikme rizikonunu ortadan kaldıracaktır.


Aklınıza Takılan Tüm Sorular ve Daha Fazla Bilgi için Lütfen Bizimle İrtibata Geçiniz. 0 554 158 70 41.